Information
Alla inlägg du skriver i våra forum för medborgardialog, lagras och finns kvar hos kommunen även efter att diskussionen avslutats.

Välkommen till Dialogportalen


I Mjölby kommun har vi en portal för medborgardialog. Klicka på toppfliken Medborgardialog för att se pågående och avslutade dialoger.

Vid vissa tillfällen når du också toppfliken chatt, där du kan delta. Nästa chatt hålls torsdag 7 mars klockan 18:30 - 20:30.

Då kan du diskutera tryggheten vid Mjölby resecentrum med kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke Pettersson (M) som 2:e vice ordförande.